Yritys

Rakennus-Arolin Oy

Rakennus-Arolin Oy on vuodesta 1999 toiminut rakennusalan ammattilainen. Vahvinta ydinosaamista edustaa korkeatasoinen korjausrakentaminen. Toimintamme pääpainopiste keskittyykin korjaus- ja muutostöihin, sekä julkisivusaneerauksiin. Erityisosaamisemme on vaativissa sairaalakohteiden saneerausprojekteissa, joissa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta niin rakennusaikaisessa pölynhallinnassa, turvallisuudessa toimivan sairaalan keskellä, logistiikan suunnittelussa, kuin laadunhallinnassakin. Korjausrakentamisen lisäksi meillä on kokemusta myös tasokkaasta uudisrakentamisesta, joten pystymme toteuttamaan projekteja laajalla repertuaarilla.

Projektinhallintamme tehokkuus perustuu kokemuksella ansaittuun ammattitaitoon, sekä toimintavuosiemme aikana hankittuun vahvaan kumppaneiden, aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden verkostoon. Yhtiömme palveluksessa työskentelevät noin 30 ammattitaitoista työntekijää mahdollistavat kokeneen työnjohdon avulla vaativienkin projektien läpiviennin. Koulutamme työntekijöitämme säännöllisesti, jotta voisimme vastata rakennusalan kehityksen tuottamiin tarpeisiin. Laadukas työskentely ja lopputulos perustuvatkin aina jokaisen työntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, sekä kykyyn ja haluun kehittyä työssään. Näiden avulla mahdollistamme kustannustehokkaan ja asiantuntevan lopputuloksen asiakkaillemme.

Toimintamme perustuu laadukkaaseen ja asiakkaan vaatimukset täyttävään lopputulokseen. Pyrimme aina ”kerralla valmiiseen” työsuoritukseen, jottei laadullisia alenemia virheiden ja puutteiden korjauksien vuoksi pääsisi syntymään. Tärkeintä meille on tyytyväinen asiakas, jonka tarpeita, vaatimuksia ja odotuksia työn lopputuloksen tulee aina vastata.

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on järjestelmällinen työnsuunnittelu, aikataulun mukainen työnsuoritus, selkeä ja toimiva tiedonkulku, kustannustehokkuus, hyvät yhteistyökyvyt ja ammattitaitoinen työnsuoritus. Kohde luovutetaan rakennuttajalle tai tilaajalle virheettömänä ja sopimuksen mukaisesti aikataulussaan. Pyrimme toiminnassamme jatkuvaan laadun parantamiseen, toiminnan laadulliseen kehittämiseen ja kustannustehokkaaseen laadun tuottamiseen.

Ammattitaitoisesta ja laadukkaasta työnjäljestämme kertoo Rakentamisen Laatu Ry:n myöntämä RALA- sertifikaatti.

Perustettu

Toteutettua hanketta

Omia työntekijöitä

Suurin toteutettu yksittäinen urakka (milj. euroa)

Referenssit

Referensseistä löydät kohdeluettelomme ja kuvia aikaisemmista projekteistamme.

Tutustu kohteisiin ja osaamiseemme!