HUS Voimakeskus, Sähkönjakeluverkon vahvistaminen

Meilahden sairaala voimakeskus, Sähkönjakeluverkon vahvistaminen

– turbiinisaliin rakennettu muuntamokytkin laitoksineen

– vesikaton purku ja uudelleen rakennus, ontelolaatat

– uusi IV-konehuone