HUS Meilahti, Silmäkorvasairaalan 5. kerroksen peruskorjaus

HUS Meilahti, Silmä-korvasairaalan 5. kerroksen peruskorjaus

– silmänetuosakirurginenyksikkö sisältäen puhdastilat